Lamella Classifier

Lamella Classifier

Lamella teknolojisinde katı sıvı ayırımı katı tanenin cazibe ile kendi kendine çökmesinin beklenmesi yerine, katı tanenin en yakın lamella plakasına kadar dikine çökmesi ve plakaya değer değmez birbiri üstünde kayarak alttaki çökelme koniğine yönelmesi prensibi ile çalışmaktadır.

Lamella damıtıcılar düşük kesafetlerde ki atık suların susuzlandırılmasında ideal bir ekipman olup, istenmesi durumunda flokulant ilavesi ile çok daha temiz bir üst su kalitesine ulaşılabilir.  Şayet su kalitesi kabul edilebilir limitlerde ise flokülant sistemi  devre dışı bırakılarak ekipman çalıştırılabilinir.


Galeri


Video Galeri

{Video Code}

{Video Code}

{Video Code}